RD zdecydowała – usunięcie 5 członków MUP!

RD zdecydowała – usunięcie 5 członków MUP!

Obrazek
UCHWAŁA RADY DELEGATÓW 04/2016

Art. 1.
W związku ze skalą ujawnionego łamania prawa i zasad Fair Play, działając na podstawie Statutu Mikroświatowej Unii Piłkarskiej, uchwala się usunięcie Rajńskiej Federacji Piłkarskiej, Faruńskiej Federacji Piłkarskiej, Federacji Piłkarskiej Bantu, Federacji Piłkarskiej Sambanu Zachodniego, Chattshańskiej Federacji Piłkarskiej ze struktur Mikroświatowej Unii Piłkarskiej.

Art. 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Robert Janusz von Thorn,
Prezydent Mikroświatowej Unii


 

Oddano w sumie 14 głosów, co stanowi 82% uprawnionych do głosowania (wymóg frekwencyjny wynosił 55%).

ZA przyjęciem uchwały głosowało 13 delegatów (92,9%), PRZECIW oddano 0 głosów, 1 delegat się wstrzymał. Próg wymagalny przy podjęciu tej uchwały wynosił 2/3 (66,6%) delegatów biorących udział w głosowaniu, głosujących ZA przyjęciem.

Oba warunki przyjęcia niniejszej uchwały zostały spełnione i tym samym uchwała została przyjęta.  Dla formalności, w głosowaniu udziału nie wzięli delegaci: Dreamlandu, Pięcipolski i Elderlandu.

Comments are closed.