Znamy organizatora v-Mundialu, który odbędzie się jesienią 2016!

Znamy organizatora v-Mundialu, który odbędzie się jesienią 2016!

W dniu dzisiejszym zakończyło się głosowanie Rady Delegatów w sprawie wyboru organizatora kolejnego v-Mundialu. Odbywać się on będzie w ramach 28. sezonu ligi MUP, jesienią 2016 roku.

W głosowaniu wzięło udział 14 delegatów, 3 nie głosowało. Oddano 1 głos wstrzymujący się. Spośród dwóch kandydatur oddano głosy następująco:

  • na Wandystan – 6 głosów;
  • na Orientykę (Surmenia, Slawonia, Trizondal) – 7 głosów.

Tym samym to właśnie kandydaturze Orientyki została powierzona organizacja imprezy. Gratulujemy!

Comments are closed.