Browsed by
Month: July 2016

Rozpoczęło się głosowanie RD nad wyborem siedziby MUP

Rozpoczęło się głosowanie RD nad wyborem siedziby MUP

Rozpoczęło się głosowanie w sprawie wyboru Miasta-Siedziby Mikroświatowej Unii Piłkarskiej. Zgłoszonych zostało 6 kandydatur, z czego jedna została wycofana (tj. Bałmustan). Uprawnionych do głosowania jest 15 delegacji, większość bezwzględna wynosi 8. Głosowanie odbywa się poprzez wskazanie jednego miasta z poniższej listy. Jeśli żadne miasto nie uzyska w toku tego głosowania większości bezwzględnej przeprowadzona zostanie druga runda głosowania, w której zmierzą się dwa ośrodki, które w pierwszym głosowaniu zyskają największą liczbę głosów. Głosowanie trwa do 21 lipca do godziny 11:30.

 • Árnovike (Królestwo Baridasu) — prezentacja
 • Njitica (Federacja Slawonii) — brak prezentacji
 • Sosnowiec (Mandragorat Wandystanu) — prezentacja
 • Vienbien (Królestwo Hasselandu) — prezentacja
 • Wolnograd (Republika Bialeńska) — prezentacja
Sześć miast-kandydatów na Siedzibę MUP!

Sześć miast-kandydatów na Siedzibę MUP!

Zakończył się siedmiodniowy okres składania zgłoszeń kandydatur na miasto-siedzibę MUP. Na ręce Prezydenta MUP wpłynęły następujące kandydatury:

 • Árnovike (Królestwo Baridasu)
 • Bałmustan (Carstwo Brodryjskie)
 • Njitica (Federacja Slawonii)
 • Sosnowiec (Mandragorat Wandystanu)
 • Vienbien (Królestwo Hasselandu)
 • Wolnograd (Republika Bialeńska)

W tej chwili rozpoczyna się 48 godzinny okres, jaki na promocję w/w kandydatur wyznaczył Prezydent, a po tym czasie odbędzie się trzydniowe głosowanie. Jeśli w trakcie głosowania żadne z miast nie uzyska bezwzględnej większości głosów, odbędzie się druga runda w której zmierzą się dwa miasta z największym poparciem. Tak wybrana siedziba MUP zostanie wpisana do projektu nowego Statutu MUP.

Które miasto, Waszym zdaniem, zostanie siedzibą organizacji?

Zakończył się 26. sezon rozgrywek MUP — Liga Mikroświatowa

Zakończył się 26. sezon rozgrywek MUP — Liga Mikroświatowa

3CmdYXR

W dniu 14 lipca formalnie zakończył się 26. sezon rozgrywek ligi MUP, tym razem zorganizowany w Ligę Mikroświatową. W rozgrywkach wzięło udział 16 drużyn narodowych, które podzielono na dwie Ligi. W trakcie rozgrywek deaktywowana została drużyna La Palmy, której w najbliższym czasie w rozgrywkach MUP już nie zobaczymy.

Zwycięzcą rozgrywek został Mandragorat Wandystanu, zaś drugie miejsce zajęło Księstwo Sarmacji. Tuż za nimi uplasowało się Królestwo Hasselandu. Z 1 Ligi Mikroświatowej spadają do niższej klasy drużyny Królestwa Elderlandu i Pięcipolski. Z kolei w 2 Lidze Mikroświatowej awans do wyższej klasy wywalczyły: Królestwo Dreamlandu (1 miejsce), Trizondal (2 miejsce) i Królestwo Baridasu (3 miejsce)Najsłabszą drużyną tej edycji rozgrywek okazała się Demokracja Surmeńska, która w 14 spotkaniach zdobyła tylko 4 punkty.

W tej chwili rozpoczyna się, i potrwa około 3 tygodni, przerwa między sezonami, po czym liga rozpocznie swój 27. sezon, który poprzedzać będzie kolejny v-Mundial.

Nowy Statut MUP. Organizacja zyska siedzibę w jednym z miast mikroświata?

Nowy Statut MUP. Organizacja zyska siedzibę w jednym z miast mikroświata?

W dniu 8 lipca 2016 Prezydent MUP, Robert Janusz von Thorn, zaproponował Radzie Delegatów aktualizację i zmianę niektórych przepisów Statutu Organizacji. Poza dostosowaniem Statutu do dzisiejszych wyzwań wirtualnego świata i zastosowania wypracowanych w ostatnich latach mechanizmów funkcjonowania, jedną z istotnych propozycji jest formalne ustanowienie Miasta-Siedziby Mikroświatowej Organizacji Piłkarskiej.

[…] uznałem, że warto poruszyć tę kwestię. Nasza organizacja nie jest osadzona w żadnym mieście, faktycznie należałoby uznać, że funkcjonuje w niebycie, w jakimś alternatywnym wymiarze. Chciałbym to zmienić, i dodać ciekawy element pobudzający narrację. […] Za moment zwrócę się, za Waszym pośrednictwem, o kontakt z władzami Waszych krajów, by jeśli są zainteresowane, wskazały miasta, które mogłyby się stać siedzibami MUP. W toku tak zebranych propozycji, ustalimy listę miast, spośród których, przed przyjęciem całości Statutu, wybierzemy to jedno, w głosowaniu, jak dotąd, które siedzibą się stanie. Myślę, że to najbardziej sprawiedliwe rozwiązanie, które może rozbudzić naszą organizację i mikroświatową współpracę.

Dziś jest ostatni dzień, w którym Prezydent czeka na składanie propozycji — te składane są na tym etapie w drodze PW do Prezydenta. W kolejnym kroku zebrane propozycje zostaną przedstawione Radzie Delegatów, kandydaci dostaną 2 dni na przedstawienie swoich atutów i namówienie Delegatów do głosowania na nie, a następnie odbędzie się głosowanie. W tej chwili na ręce Prezydenta MUP wpłynęło 5 propozycji.