Browsed by
Month: April 2016

Znamy organizatora v-Mundialu, który odbędzie się jesienią 2016!

Znamy organizatora v-Mundialu, który odbędzie się jesienią 2016!

W dniu dzisiejszym zakończyło się głosowanie Rady Delegatów w sprawie wyboru organizatora kolejnego v-Mundialu. Odbywać się on będzie w ramach 28. sezonu ligi MUP, jesienią 2016 roku.

W głosowaniu wzięło udział 14 delegatów, 3 nie głosowało. Oddano 1 głos wstrzymujący się. Spośród dwóch kandydatur oddano głosy następująco:

 • na Wandystan – 6 głosów;
 • na Orientykę (Surmenia, Slawonia, Trizondal) – 7 głosów.

Tym samym to właśnie kandydaturze Orientyki została powierzona organizacja imprezy. Gratulujemy!

RD zdecydowała – usunięcie 5 członków MUP!

RD zdecydowała – usunięcie 5 członków MUP!

Obrazek
UCHWAŁA RADY DELEGATÓW 04/2016

Art. 1.
W związku ze skalą ujawnionego łamania prawa i zasad Fair Play, działając na podstawie Statutu Mikroświatowej Unii Piłkarskiej, uchwala się usunięcie Rajńskiej Federacji Piłkarskiej, Faruńskiej Federacji Piłkarskiej, Federacji Piłkarskiej Bantu, Federacji Piłkarskiej Sambanu Zachodniego, Chattshańskiej Federacji Piłkarskiej ze struktur Mikroświatowej Unii Piłkarskiej.

Art. 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Robert Janusz von Thorn,
Prezydent Mikroświatowej Unii


 

Oddano w sumie 14 głosów, co stanowi 82% uprawnionych do głosowania (wymóg frekwencyjny wynosił 55%).

ZA przyjęciem uchwały głosowało 13 delegatów (92,9%), PRZECIW oddano 0 głosów, 1 delegat się wstrzymał. Próg wymagalny przy podjęciu tej uchwały wynosił 2/3 (66,6%) delegatów biorących udział w głosowaniu, głosujących ZA przyjęciem.

Oba warunki przyjęcia niniejszej uchwały zostały spełnione i tym samym uchwała została przyjęta.  Dla formalności, w głosowaniu udziału nie wzięli delegaci: Dreamlandu, Pięcipolski i Elderlandu.

Nowy członek MUP — Nogometna Zveza Slavonije (Slawonia)

Nowy członek MUP — Nogometna Zveza Slavonije (Slawonia)

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że w dniu wczorajszym Rada Delegatów MUP zakończyła głosowanie w sprawie przyjęcia NSZ do naszej organizacji.

Oddano:

 • 12 głosów ZA (100% głosów biorących udział, 57,4% uprawnionych)
 • 0 głosów PRZECIW
 • 0 głosów wstrzymujących

Nie głosowali delegaci: Al Rajn, Al-Farun, Bantu, Bialenii, Chattycji i Shanii, Dreamlandu, Parlandii, Pięciopolski, Sambanu Zachodniego.

Stwierdzam, że Rada Delegatów MUP dokonała przyjęcia Nogometna Zveza Slavonije do Mikroświatowej Unii Piłkarskiej.

Delegatem głównym i trenerem przyszłej reprezentacji Slawonii będzie: Ludwik Tomovic. Gratuluję!

Slawonia to obecnie 22 federacja zrzeszona w MUP.

Decyzja Prezydenta MUP w sprawie afery kloningowej

Decyzja Prezydenta MUP w sprawie afery kloningowej

Szanowni Państwo! Wydanie poniższego rozporządzenia nie było dla mnie miłe. Afery kloningowe w v-świecie są tak stare, jak stary jest sam v-świat. Były, zapewne są, i na pewno dalej będą. Nie oznacza to jednak, że my, społeczność wirtualnego świata, powinniśmy się z nimi pogodzić. W naszych rękach bowiem spoczywa odpowiedzialność za to by zabawa nasza toczyła się na określonych zasadach, w tym tej najważniejszej —zasadzie Fair Play. Wszelkie okazane dowody, jak również obserwacja działalności Al Rajn nie tylko w MUP, ale i w X11, czy na forum tego kraju, czy zwyczajnie wysłuchując innych osób, prowadzi do smutnej, lecz niestety oczywistej konstatacji, że w przypadku tego kraju, w przypadku federacji piłkarskich z niego pochodzących, mieliśmy do czynienia z klonowaniem jednego-dwóch mieszkańców na skalę, jakiej dotąd wirtualny świat nie widział. Dlatego też, mimo wszystko, nie mogłem podjąć innej decyzji niż ta, którą prezentuję Państwu poniżej.Wykorzystam też okazję by zapewnić Was, że działania antyklonerskie są i będą podejmowane bez skrupułów, taryf ulgowych – bez względu na to kogo będą dotyczyć.

Rozporządzenie Prezydenta MUP 4/2016 ws. zawieszenia delegacji

Artykuł 1.
Na podstawie art. 6 ust. 6 lit. e Statutu Mikroświatowej Unii Piłkarskiej (“rozstrzyganie w sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem i innymi prawami MUP, oraz niezastrzeżonych dla innych władz Organizacji,”), w związku z brakiem odniesienia się Delegatów do postawionych im zarzutów, i przytłaczającymi dowodami naruszenia zasad Fair Play w piłce nożnej, i podstawowych zasad funkcjonowania mikronacji, postanawiam co następuje:

 • uczulić i ostrzec delegata Surmeńskiej Podosfery by w przyszłości lepiej weryfikować tożsamość delegatów i trenerów kadry surmeńskiej;
 • zawiesić delegatów Rajńskiej Federacji Piłkarskiej (Manaf ben Saada), Faruńskiej Federacji Piłkarskiej (Usman Dahlan), Federacji Piłkarskiej Bantu (Kwaku Dua), Federacji Piłkarskiej Sambanu Zachodniego (Rehana Maluf), Chattshańskiej Federacji Piłkarskiej (Tansu Aysel Saydam);
 • dożywotnio zakazać osobom: Manaf ben Saada, Usman Dahlan, Kwaku Dua, Rehana Maluf, Tansu Aysel Saydam, Sylvana Koppa, Hammad Al-Qadir, Said al Falim, Arctos I sprawowania funkcji delegata głównego, delegata pomocniczego, członka Rady Rewizyjnej, Prezydenta lub Wiceprezydenta MUP;
 • bezzwłocznie zawiesić biorących udział w rozgrywkach MUP menadżerów/trenerów reprezentacji Samban Zachodni, Chattycja i Shania, Królestwo Bantu, Kalifat Al-Farun, Sułtanat Al Rajn;
 • skierować wniosek do Rady Delegatów o usunięcie ze struktur Mikroświatowej Federacji Piłkarskiej Rajńskiej Federacji Piłkarskiej, Faruńskiej Federacji Piłkarskiej, Federacji Piłkarskiej Bantu, Federacji Piłkarskiej Sambanu Zachodniego, Chattshańskiej Federacji Piłkarskiej.

Artykuł 2.

 1. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
 2. Od rozporządzenia przysługuje odwołanie odwołanie do Rady Rewizyjnej w ciągu trzech dni.

(—) Robert Janusz von Thorn,
Prezydent Mikroświatowej Unii Piłkarskiej

Aktualizacja rankingu aktywności delegatów

Aktualizacja rankingu aktywności delegatów

W dniu wczorajszym Prezydent MUP, Robert Janusz von Thorn, opublikował aktualizację rankingu aktywności delegatów za ostatnie 3 miesiące – od stycznia do marca włączenie. Ranking obejmuje oczywiście aktywność federacji w głosowaniach, które w tym czasie odbyły się w Radzie Delegatów. Oto jak się kształtuje ta aktywność.

Publikując raport Prezydent MUP udzielił również ostrzeżeń i upomnień w związku z przedstawionymi wynikami:

UPOMNIENIA, ze względu na niezadowalającą aktywność, delegatom z federacji:

 • Al Rajn
 • Al Farun
 • Bantu
 • Chattycja i Shania
 • Samban Zachodni.

OSTRZEŻENIA, ze względu na zagrożenie niespełnieniem wymaganego warunku aktywności, delegatom z federacji:

 • Dreamland
 • Parlandia