Browsed by
Month: January 2017

Kolejny V-Mundial w Wandystanie

Kolejny V-Mundial w Wandystanie

Rada Delegatów zdecydowała, że kolejny V-Mundial zostanie rozegrany na stadionach Mandragoratu Wandystanu. Impreza  rozpocznie się prawdopodobnie na przełomie kwietnia i maja.

Kandydatura Wandystanu nie miała żadnej konkurencji. W głosowaniu wzięło udział 9 Delegatów na 16 uprawnionych. Oddano następującą liczbę głosów:

  • ZA – 6 głosów
  • PRZECIW – 0 głosów
  • WSTRZYMAŁO SIĘ – 3 głosy

Ze zwycięską kandydaturą można bliżej zapoznać się na oficjalnej stronie imprezy.

logo_mundial_mw