Członkowie MUP

Członkowie MUP

Mikroświatowa Unia Piłkarska zrzesza obecnie 15 federacji piłkarskich z obszaru polskich mikronacji. Według stanu z 6 marca 2017 r. członkami MUP są następujące federacje:

 • Baridajski Związek Piłki Nożnej  (Baridas)
 • Bialeński Związek Sportowy  (Bialenia)
 • Brodryjska Federacja Sportowa  (Brodria)
 • Dreamlandzka Federacja Piłkarska  (Dreamland)
 • Elderlandzki Związek Piłki Nożnej  (Elderland)
 • Garapeński Związek Sportowy  (Garapenia)
 • Federacja Piłkarska Hasselandu  (Hasseland)
 • Pięciopolski Związek Piłki Nożnej  (Pięciopolska)
 • Sarmacka Federacja Sportów Piłkarskich  (Sarmacja)
 • Scholandzka Federacja Piłkarska  (Scholandia)
 • Sclaviński Związek Piłki Nożnej  (Sclavinia)
 • Nogometna Zveza Slavonije  (Slawonia)
 • Suderlandzka Agencja Sportowa  (Suderland)
 • Federacja Piłkarska Królestwa Teutonii  (Teutonia)
 • Trizondalski Związek Sportowy  (Trizondal)
 • Ludowy Wandejski Związek Piłki Nożnej  (Wandystan)