Browsed by
Month: October 2010

Podwójne wybory

Podwójne wybory

Prezydent Mikroświatowej Unii Piłkarskiej, Marcin Sokołowicz rozpisał wybory na Prezydenta. Ma to związek z wnioskiem delegata Księstwa Sarmacji, Timiosa Kiechajasa, który wykorzystał poniższy zapis w Statucie MUP:

4) Jeśli w terminie do siedmiu dni przed upływem kadencji Prezydenta nie wpłynie wniosek o wybór innego Prezydenta, kadencja Prezydenta zostaje przedłużona o kolejne trzy miesiące, z zastrzeżeniem obowiązku przeprowadzenia wyborów, jeżeli taki wniosek wpłynie po upływie miesiąca od rozpoczęcia się kadencji przedłużonej. Kadencja Prezydenta nie może zostać przedłużona więcej niż jeden raz.

W dniach od 10 do 17 października można zgłaszać kandydatury na to stanowisko, a dni 18-21 października będą przeznaczone na głosowanie.

Oprócz tego zostały rozpisane wybory do Rady Rewizyjnej. Kandydatury można zgłaszać w dniach od 13 do 20 października, zaś głosowanie odbędzie się w dniach 21-23 października.

Głosowanie nad zmianą uchwały dot. transferów

Głosowanie nad zmianą uchwały dot. transferów

Rada Delegatów MUP po raz kolejny głosuje nad projektem zmiany uchwały dotyczącej transferów. Projekt ten zakłada złagodzenie restrykcji dotyczących transferów zawodników i zezwolenie na ich wykonywanie w czasie rozgrywek Ligi Światowej. W poprzednim głosowaniu projekt nie został przyjęty za racji nieuzyskania większości głosów (zagłosowało 8 z 16 federacji). Prezydent MUP, Marcin Sokołowicz prosi wszystkie delegacje o oddanie głosu w tym ważnym głosowaniu.