Podwójne wybory

Podwójne wybory

Prezydent Mikroświatowej Unii Piłkarskiej, Marcin Sokołowicz rozpisał wybory na Prezydenta. Ma to związek z wnioskiem delegata Księstwa Sarmacji, Timiosa Kiechajasa, który wykorzystał poniższy zapis w Statucie MUP:

4) Jeśli w terminie do siedmiu dni przed upływem kadencji Prezydenta nie wpłynie wniosek o wybór innego Prezydenta, kadencja Prezydenta zostaje przedłużona o kolejne trzy miesiące, z zastrzeżeniem obowiązku przeprowadzenia wyborów, jeżeli taki wniosek wpłynie po upływie miesiąca od rozpoczęcia się kadencji przedłużonej. Kadencja Prezydenta nie może zostać przedłużona więcej niż jeden raz.

W dniach od 10 do 17 października można zgłaszać kandydatury na to stanowisko, a dni 18-21 października będą przeznaczone na głosowanie.

Oprócz tego zostały rozpisane wybory do Rady Rewizyjnej. Kandydatury można zgłaszać w dniach od 13 do 20 października, zaś głosowanie odbędzie się w dniach 21-23 października.

Comments are closed.