Głosowanie nad zmianą uchwały dot. transferów

Głosowanie nad zmianą uchwały dot. transferów

Rada Delegatów MUP po raz kolejny głosuje nad projektem zmiany uchwały dotyczącej transferów. Projekt ten zakłada złagodzenie restrykcji dotyczących transferów zawodników i zezwolenie na ich wykonywanie w czasie rozgrywek Ligi Światowej. W poprzednim głosowaniu projekt nie został przyjęty za racji nieuzyskania większości głosów (zagłosowało 8 z 16 federacji). Prezydent MUP, Marcin Sokołowicz prosi wszystkie delegacje o oddanie głosu w tym ważnym głosowaniu.

Comments are closed.