Browsed by
Month: February 2015

Grupy rozlosowane! v-Mundial startuje 1 marca

Grupy rozlosowane! v-Mundial startuje 1 marca

Od wielu miesięcy Mikroświatowa Unia Piłkarska nie była tak aktywna, jak teraz. W trakcie ostatnich tygodni Rada Delegatów oraz Prezydenci MUP podjęli wiele głosowań oraz czynności, o których pragniemy poinformować.

1. Mistrzostwa v-Świata

Zgodnie z decyzją Rady Delegatów organizacja XII v-Mundialu przypadła Republice Palmowej. Zdecydowała ona, że zmagania piłkarzy oraz ich trenerów zobaczymy już pierwszego marca bieżącego roku. W dniu dzisiejszym, tj. 24 lutego, dokonano czynności rozlosowania grup, które prezentują się następująco:

GRUPA A
Dreamland
Bantu
Sclavinia
Pięciopolska

GRUPA B
Chattycja i Shania
Al-Farun
Teutonia
Samban Zachodni

GRUPA C
Baridas
Sarmacja
La Palma
Trizondal

GRUPA D
Elderland
Surmenia
Al Rajn
Wandystan

Mecze fazy grupowej rozgrywane będą do 18 marca (niedziele i środy o godz. 20:00). Pierwsze atrakcje poboczne zostaną zaprezentowane na dniach.

2. Drużyny Miesiąca

Rada Delegatów przyjęła projekt władz MUP w sprawie Drużyn Miesiąca. Powstały tytuł ma służyć wyróżnieniom aktywnym menadżerom w lokalnych ligach X11. Do zgłaszania pretendentów do tytułu uprawnieni są wszyscy delegaci główni. Uchwała RD wchodzi w życie 1 marca, w związku z czym pierwsze głosowanie (dotyczące Drużyny Marca) odbędzie się na początku kwietnia.

3. Zmiany statutowe

Władze MUP zgłosiły w ostatnich dniach projekty zmian Statutu MUP. Jeden z nich, dotyczący zwiększenia uprawnień delegatów pomocniczych, został już odrzucony z uwagi na sprzeciw wielu federacji.

Rada Delegatów w chwili obecnej debatuje nad drugim projektem ws. przeniesienia niektórych uprawnień z RD na Prezydenta MUP. Bardzo prawdopodobne, że on również przepadnie, pomimo braku aktywności delegatów w trakcie debaty.

Siergiusz Asketil, vP

Zmiany w MUP, czyli co w trawie piszczy

Zmiany w MUP, czyli co w trawie piszczy

Ostatnie dni w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej były bardzo emocjonujące. Zakończona została sześciomiesięczna prezydentura Zbyszka von Thorn-Brońka (Sarmacka Federacja Sportów Piłkarskich), w miejsce którego, przy jednogłośnym poparciu przez Radę Delegatów oraz braku konkurentów, wszedł Igor Żdanow z Baridajskiego Związku Piłki Nożnej.

Nowy Prezydent zakończył w pierwszej kolejności wybór organizatora XII v-Mistrzostw Świata w piłkę nożną. Między sobą konkurowały dwa zgłoszenia: Republiki Palmowej oraz Królestwa Baridasu i Konsulatu Sclavinii. Stosunkiem głosów 7 do 3 Rada Delegatów nadała organizację v-Mundialu dla Palmowców. Wydarzenie to ma się odbyć na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku.

Nowy prezydent to również czas porządków. Rozpoczęto głosowanie nad usunięciem Nordyjskiej Federacji Piłkarskiej ze struktur MUP, z uwagi na fakt, że Królestwo Nordii zakończyło swoją działalność. Według doniesień w miejsce Nordii włączy się Królestwo Teutonii, którego władze spełnili już praktycznie wszystkie wymagania stawiane przez Unię. W chwili obecnej oczekuje się wyłącznie na zgłoszenie.

W międzyczasie podjęto również działania mające na celu aktualizację wykazu członków i reprezentantów. Prezydent Żdanow wezwał do przekazania stosownych informacji przez członków MUP.

W celu wsparcia prezydenta powołano jego zastępcę, którym został Siergiusz Asketil – były prezydent MUP, obecnie związany z BZPN. Do jego zadań należała będzie administracja techniczna oraz redagowanie oficjalnej gazety Unii.

Na koniec chcielibyśmy zaprosić wszystkich zainteresowanych na nowy, oficjalny kanał IRC Mikroświatowej Unii Piłkarskiej – #MUP w sieci MizureNet. Jest to na chwilę obecną najlepsze miejsce do kontaktu z władzami, które jeżeli tylko są online, odpowiedzą na pytania oraz pomogą w przypadku problemów.

Przed nami miesiące ciężkiej pracy.

 

Siergiusz Asketil
Wiceprezydent MUP