Władze MUP

Władze MUP

Uchwalony 3 sierpnia 2016 roku nowy Statut MUP w sposób klarowny określa strukturę i hierarchię władz Organizacji. Najwyższym organem władzy w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej jest Rada Delegatów. Składają się na nią delegaci wszystkich federacji członkowskich. W obradach może uczestniczyć dowolna liczba delegatów z danej federacji, jednak każdy z nich ma tylko jeden głos, który jest oddawany przez głównego delegata.

Najwyższym organem wykonawczym Mikroświatowej Unii Piłkarskiej jest Prezydent. Do zadań Prezydenta MUP należy m.in. reprezentowanie Organizacji na zewnątrz, troska o dyscyplinę i przestrzeganie praw MUP przez jej delegatów, administracja forum i niniejszym blogiem. W celu realizacji zadań statutowych Prezydent wydaje rozporządzenia.

Prezydent:  Eddard Noqtern (kadencja: 27 październik 2017  — 27 styczeń 2018)

Rada Rewizyjna:  (kadencja: 4 grudzień 2017 — 3 czerwiec 2018)

Ludwik Tomović (Slawonia)

Michał Michaelus (Wandystan)

Eberhard von Razorin (Suderland)