Władze MUP

Władze MUP

Uchwalony 3 sierpnia 2016 roku nowy Statut MUP w sposób klarowny określa strukturę i hierarchię władz Organizacji. Najwyższym organem władzy w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej jest Rada Delegatów. Składają się na nią delegaci wszystkich federacji członkowskich. W obradach może uczestniczyć dowolna liczba delegatów z danej federacji, jednak każdy z nich ma tylko jeden głos, który jest oddawany przez głównego delegata.

Najwyższym organem wykonawczym Mikroświatowej Unii Piłkarskiej jest Prezydent. Do zadań Prezydenta MUP należy m.in. reprezentowanie Organizacji na zewnątrz, troska o dyscyplinę i przestrzeganie praw MUP przez jej delegatów, administracja forum i niniejszym blogiem. W celu realizacji zadań statutowych Prezydent wydaje rozporządzenia.

Prezydent:  Michał Michaelus (kadencja: 12 września 2016 — 11 czerwiec 2017)

Rada Rewizyjna: Ludwik Tomović, Juliette Alatriste, Eberhard von Razorin (kadencja: 31 maj 2017 — 30 listopad 2017)