Decyzja Prezydenta MUP w sprawie afery kloningowej

Decyzja Prezydenta MUP w sprawie afery kloningowej

Szanowni Państwo! Wydanie poniższego rozporządzenia nie było dla mnie miłe. Afery kloningowe w v-świecie są tak stare, jak stary jest sam v-świat. Były, zapewne są, i na pewno dalej będą. Nie oznacza to jednak, że my, społeczność wirtualnego świata, powinniśmy się z nimi pogodzić. W naszych rękach bowiem spoczywa odpowiedzialność za to by zabawa nasza toczyła się na określonych zasadach, w tym tej najważniejszej —zasadzie Fair Play. Wszelkie okazane dowody, jak również obserwacja działalności Al Rajn nie tylko w MUP, ale i w X11, czy na forum tego kraju, czy zwyczajnie wysłuchując innych osób, prowadzi do smutnej, lecz niestety oczywistej konstatacji, że w przypadku tego kraju, w przypadku federacji piłkarskich z niego pochodzących, mieliśmy do czynienia z klonowaniem jednego-dwóch mieszkańców na skalę, jakiej dotąd wirtualny świat nie widział. Dlatego też, mimo wszystko, nie mogłem podjąć innej decyzji niż ta, którą prezentuję Państwu poniżej.Wykorzystam też okazję by zapewnić Was, że działania antyklonerskie są i będą podejmowane bez skrupułów, taryf ulgowych – bez względu na to kogo będą dotyczyć.

Rozporządzenie Prezydenta MUP 4/2016 ws. zawieszenia delegacji

Artykuł 1.
Na podstawie art. 6 ust. 6 lit. e Statutu Mikroświatowej Unii Piłkarskiej (“rozstrzyganie w sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem i innymi prawami MUP, oraz niezastrzeżonych dla innych władz Organizacji,”), w związku z brakiem odniesienia się Delegatów do postawionych im zarzutów, i przytłaczającymi dowodami naruszenia zasad Fair Play w piłce nożnej, i podstawowych zasad funkcjonowania mikronacji, postanawiam co następuje:

  • uczulić i ostrzec delegata Surmeńskiej Podosfery by w przyszłości lepiej weryfikować tożsamość delegatów i trenerów kadry surmeńskiej;
  • zawiesić delegatów Rajńskiej Federacji Piłkarskiej (Manaf ben Saada), Faruńskiej Federacji Piłkarskiej (Usman Dahlan), Federacji Piłkarskiej Bantu (Kwaku Dua), Federacji Piłkarskiej Sambanu Zachodniego (Rehana Maluf), Chattshańskiej Federacji Piłkarskiej (Tansu Aysel Saydam);
  • dożywotnio zakazać osobom: Manaf ben Saada, Usman Dahlan, Kwaku Dua, Rehana Maluf, Tansu Aysel Saydam, Sylvana Koppa, Hammad Al-Qadir, Said al Falim, Arctos I sprawowania funkcji delegata głównego, delegata pomocniczego, członka Rady Rewizyjnej, Prezydenta lub Wiceprezydenta MUP;
  • bezzwłocznie zawiesić biorących udział w rozgrywkach MUP menadżerów/trenerów reprezentacji Samban Zachodni, Chattycja i Shania, Królestwo Bantu, Kalifat Al-Farun, Sułtanat Al Rajn;
  • skierować wniosek do Rady Delegatów o usunięcie ze struktur Mikroświatowej Federacji Piłkarskiej Rajńskiej Federacji Piłkarskiej, Faruńskiej Federacji Piłkarskiej, Federacji Piłkarskiej Bantu, Federacji Piłkarskiej Sambanu Zachodniego, Chattshańskiej Federacji Piłkarskiej.

Artykuł 2.

  1. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
  2. Od rozporządzenia przysługuje odwołanie odwołanie do Rady Rewizyjnej w ciągu trzech dni.

(—) Robert Janusz von Thorn,
Prezydent Mikroświatowej Unii Piłkarskiej

Comments are closed.