Nowy Statut MUP. Organizacja zyska siedzibę w jednym z miast mikroświata?

Nowy Statut MUP. Organizacja zyska siedzibę w jednym z miast mikroświata?

W dniu 8 lipca 2016 Prezydent MUP, Robert Janusz von Thorn, zaproponował Radzie Delegatów aktualizację i zmianę niektórych przepisów Statutu Organizacji. Poza dostosowaniem Statutu do dzisiejszych wyzwań wirtualnego świata i zastosowania wypracowanych w ostatnich latach mechanizmów funkcjonowania, jedną z istotnych propozycji jest formalne ustanowienie Miasta-Siedziby Mikroświatowej Organizacji Piłkarskiej.

[…] uznałem, że warto poruszyć tę kwestię. Nasza organizacja nie jest osadzona w żadnym mieście, faktycznie należałoby uznać, że funkcjonuje w niebycie, w jakimś alternatywnym wymiarze. Chciałbym to zmienić, i dodać ciekawy element pobudzający narrację. […] Za moment zwrócę się, za Waszym pośrednictwem, o kontakt z władzami Waszych krajów, by jeśli są zainteresowane, wskazały miasta, które mogłyby się stać siedzibami MUP. W toku tak zebranych propozycji, ustalimy listę miast, spośród których, przed przyjęciem całości Statutu, wybierzemy to jedno, w głosowaniu, jak dotąd, które siedzibą się stanie. Myślę, że to najbardziej sprawiedliwe rozwiązanie, które może rozbudzić naszą organizację i mikroświatową współpracę.

Dziś jest ostatni dzień, w którym Prezydent czeka na składanie propozycji — te składane są na tym etapie w drodze PW do Prezydenta. W kolejnym kroku zebrane propozycje zostaną przedstawione Radzie Delegatów, kandydaci dostaną 2 dni na przedstawienie swoich atutów i namówienie Delegatów do głosowania na nie, a następnie odbędzie się głosowanie. W tej chwili na ręce Prezydenta MUP wpłynęło 5 propozycji.

Comments are closed.