Strona 1 z 1

Uchwała RD nr 8 w sprawie transferów

: 5 lis 2010, o 19:02
autor: Edward II
Uchwała Rady Delegatów MUP nr 8 z dnia 12 października 2010 r. w sprawie transferów

Chcąc zapewnić zrównoważony i sprawiedliwy rozwój wszystkim reprezentacjom krajowym, Rada Delegatów MUP postanawia, co następuje:

Art. 1.
Przez „transfer” w myśl przyjętej uchwały rozumie się operację zakupu lub sprzedaży zawodnika, dokonaną w ramach rynku transferowego serwisu Xpert Eleven.

Art. 2.
1. Zezwala się na nieskrępowane dokonywanie transferów w trakcie całego roku kalendarzowego, z wyjątkiem okresu trwania turnieju mistrzostw polskiego mikroświata w piłce nożnej, zwanego dalej „mundialem”.
2. Za czas trwania mundialu uważa się okres pomiędzy pierwszym a ostatnim meczem turnieju.
3. W przypadku, gdy termin zakończenia realizowanej licytacji wyznaczony został na dzień późniejszy, niż data rozegrania pierwszego meczu mundialu, dokonujący transferu trener zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Prezydenta MUP o zaistniałych okolicznościach w celu uzyskania warunkowej zgody na przeprowadzenie notyfikowanej transakcji.
4. Naruszenie postanowień ust. 2 niniejszego artykułu skutkować będzie zawieszeniem trenera na czas trwania dwóch kolejek, przy czym pozyskany w sposób niezgodny z przepisami niniejszej uchwały zawodnik nie będzie mógł wziąć udziału w żadnym meczu mundialu.
5. Ponowne naruszenie postanowień niniejszej uchwały – tj. dokonanie kolejnego transferu lub wystawienie w składzie wyjściowym zawodnika pozyskanego w sposób niezgodny z przepisami – skutkować będzie usunięciem zespołu z rozgrywek mundialu.

Art. 3.
Traci moc Uchwała Delegatów MUP nr 7 w sprawie transferów.

Art. 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.