Strona 1 z 1

U RD 09/2016 — zmiana statutu MUP (delegaci pomocniczy)

: 31 maja 2016, o 07:44
autor: Lord Darth Kanzler
Projekt pisze:Obrazek
UCHWAŁA RADY DELEGATÓW 09/2016

Działając na podstawie art. 8 ust. 1 Statutu Mikroświatowej Unii Piłkarskiej:

Art. 1.
Art. 5 ust. 2 Statutu Mikroświatowej Unii Piłkarskiej („W szczególnej sytuacji na ręce Prezydenta MUP delegat główny składa informację o wyznaczeniu zastępstwa w postaci jednego z delegatów pomocniczych. Tak wyznaczony delegat pomocniczy może w zastępstwie delegata głównego brać udział w głosowaniach Rady Delegatów”) otrzymuje brzmienie: „Delegat pomocniczy może przejąć uprawnienia delegata głównego w sytuacji: a) wyznaczenia zastępstwa przez delegata głównego, składanego na ręce Prezydenta MUP, b) nieobecności delegata głównego na forum Mikroświatowej Unii Piłkarskiej przekraczającej 7 dni”.

Art. 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Robert Janusz von Thorn,
Prezydent Mikroświatowej Unii Piłkarskiej