Strona 1 z 1

U RD 5/2015: Odwołanie Prezydenta MUP

: 25 mar 2015, o 16:19
autor: Siergiusz Asketil
Obrazek
UCHWAŁA RADY DELEGATÓW 5/2015


Art. 1.
Działając na podstawie art. 6. ust. 5. Statutu Mikroświatowej Unii Piłkarskiej Rada Delegatów uchwala odwołanie Prezydenta MUP Igora Żdanowa.

Art. 2.
Zarządza się przedterminowe wybory prezydenckie. Do czasu wyłonienia nowego Prezydenta MUP, dotychczasowe władze utrzymują swoje stanowiska.

Art. 3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Siergiusz Asketil,
Wiceprezydent MUP, dn. 16 marca 2015 roku