Strona 1 z 1

U RD 15/2014: Włączenie do struktur MUP (Samban Zachodni)

: 15 lut 2015, o 14:47
autor: Siergiusz Asketil
Obrazek
UCHWAŁA RADY DELEGATÓW 15/2014

Art. 1.
Działając na podstawie art. 2. ust. 4. Statutu Mikroświatowej Unii Piłkarskiej uchwala się włączenie Federacji Piłkarskiej Sambanu Zachodniego do struktur Mikroświatowej Unii Piłkarskiej.

Art. 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Zbyszko von Thorn-Broniek,
Prezydent MUP, dn. 22 grudnia 2014