Strona 1 z 1

U RD 01/2016 [Wybór Prezydenta MUP]

: 21 mar 2016, o 11:40
autor: Lord Darth Kanzler
Obrazek
UCHWAŁA RADY DELEGATÓW 01/2016


Art. 1.
Działając na podstawie art. 6. ust. 1. Statutu Mikroświatowej Unii Piłkarskiej Rada Delegatów dokonuje wyboru Prezydenta MUP Roberta Janusza von Thorn.

Art. 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Juliette da Firenza,
Prezydent MUP, dn. 15 marca 2016 roku