Re: Austro-Węgierska Federacja Piłkarska

Lista byłych federacji członkowskich MUP
Awatar użytkownika
Wiktor Marecki
Podawacz piłek
Posty: 21
Rejestracja: 30 paź 2010, o 14:25
Federacja: Naddunajska Federacja Piłkarska
Lokalizacja: Terytoria Naddunajskie
Kontaktowanie:

Re: Austro-Węgierska Federacja Piłkarska

Postautor: Wiktor Marecki » 6 gru 2010, o 22:06

Nazwa federacji: Austro-Węgierska Federacja Piłkarska
Prezes federacji (plus dane kontaktowe): Conrad von Bielendorf, GG: 8579625, Email: Bielut@wp.pl
Obszar działania: Monarchia Austro-Węgier
Liczba rodzimych drużyn w aktywnych ligach (wymienić nazwę ligi/lig): 2 w Lidze Królewskiej
Trener drużyny narodowej: Wiktor Marecki
Delegat Główny: Wiktor Marecki
Delegaci pomocniczy: brak
Statut: (treść całego dokumentu):
Statut Austro-Węgierskiej Federacji Piłkarskiej


Art. 1.
Austro-Węgierska Federacja Piłkarska zwana dalej "Federacją" lub w skrócie "AWFP" jest organizacją stowarzyszeniową w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

Art. 2.
Federacja działa na terenie Monarchii Austro-Węgierskiej, a jej siedzibą jest miasto stołeczne Wiedeń.

Art. 3.
AWFP posiada logo, wydaje biuletyny i inne materiały organizacyjne. Barwami Federacji są kolory: żółty i czarny.

Art. 4.
AWFP działa na podstawie przepisów statutu Mikroświatowej Unii Piłkarskiej oraz obowiązującego prawa Monarchii Austro-Węgierskiej.

Art. 5.
AWFP jest federacją sportową, neutralną pod względem religijnym, etnicznym i rasowym.
Jakakolwiek dyskryminacja kraju, jednostki lub grupy osób w związku z organizacją lub uprawianiem sportu piłki nożnej ze względów na pochodzenie społeczne, płeć, język, religię, przekonania polityczne lub innego powodu jest wyraźnie zabroniona pod groźbą zastosowania sankcji dyscyplinarnych, w tym zawieszenia lub wykluczenia z Federacji.

Art. 6.
Celem AWFP jest organizacja, rozwój i popularyzacja sportu piłki nożnej w Monarchii Austro-Węgierskiej oraz podejmowanie działań na rzecz promocji piłkarstwa.

Art. 8.
AWFP zrzesza menadżerów klubów piłkarskich mających siedzibę na terenie Monarchii Austro-Węgierskiej. W skład Federacji mogą również wejść menadżerowie z klubów zarejestrowanych w innych mikronacjach, o ile tylko wyrażą taką wolę. Członkiem Federacji jest również trener kadry narodowej Austro-Węgier.

Art. 9.
Drużyny skupione w AWFP mają prawo brać udział w rozgrywkach dowolnej wirtualnej ligi piłkarskiej.

Art. 10.
Najwyższą władzą AWFP jest Zgromadzenie Delegatów. W okresie między jego zebraniami władzę w Federacji sprawuje Zarząd AWFP.
- Kadencja władz AWFP trwa 3 miesiące, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.
- Delegaci na Zgromadzenie zachowują swoje mandaty do dnia zwołania nowego Zgromadzenia Delegatów.
- Członkami władz AWFP mogą być tylko mieszkańcy Austro-Węgier

Art. 11.
Kompetencje Zgromadzenia Delegatów
Do kompetencji Zgromadzenia Delegatów należy:
- uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie,
- uchwalanie programu działania Federacji i zaleceń dla Zarządu AWFP,
- wybór Prezesa i członków Zarządu,
- zatwierdzanie i zmienianie wewnętrznej struktury organizacyjnej Federacji,
- zatwierdzanie i zmienianie Regulaminu Zarządu AWFP,
- podejmowanie ostatecznej decyzji w sprawach przyjęcia na członka, zawieszenia lub wykluczenia z Federacji,
- rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu oraz członków AWFP.
- Zgromadzenie Delegatów może nadać osobom fizycznym - na wniosek Zarządu AWFP - tytuł Członka Honorowego i tytuł Prezesa Honorowego za szczególne zasługi dla organizacji, rozwoju i upowszechniania sportu piłki nożnej w Monarchii Austro-Węgierskiej.
Prezes Honorowy AWFP może uczestniczyć w posiedzeniach władz Federacji i reprezentować go na zewnątrz.

Art. 12.
Skład Zarządu:
a) Zarząd składa się z 3 osób wybranych przez Zgromadzenie Delegatów.
b) W skład Zarządu AWFP wchodzą wybrani w odrębnych głosowaniach:
- Prezes Zarządu AWFP
- 2 członków Zarządu AWFP

Art. 13.
Kompetencje Zarządu
a) Do kompetencji Prezesa należy w szczególności:
- rozstrzyganie we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Federacji,
- powoływanie selekcjonera reprezentacji narodowej,
- wyznaczanie delegatów reprezentujących Federację w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej
- zwoływanie zebrań Zarządu oraz przewodniczenie ich pracom i posiedzeniom,
- składanie władzom Federacji informacji o stanie AWFP i podejmowanych na bieżąco decyzjach,
b) Do kompetencji Zarządu należy:
- realizowanie programu i zaleceń przyjętych w Uchwałach Zgromadzenia Delegatów,
- zwoływanie Zgromadzenia Delegatów,
- tworzenie nowych Komisji,
- podejmowanie innych decyzji i uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Delegatów.

Art. 14.
Postanowienia końcowe
Statut wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia przez Zgromadzenie Delegatów.


Aktualizacja: 05.08.2011

Wróć do „Archiwum: federacje wykluczone”Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość