Strona 1 z 1

U RD 12/2014: Program Partnerski

: 11 sie 2014, o 13:36
autor: Siergiusz Asketil
UCHWAŁA RADY DELEGATÓW 12/2014

o Programie Partnerskim

Art. 1.
Tworzy się Program Partnerski, zwany dalej "Programem", mający na celu wyróżnić wszelkie inicjatywy oraz podmioty związane z Mikroświatową Unią Piłkarską.

Art. 2.
Uczestnictwo w Programie upoważnia do posługiwania się tytułem "Partnera Mikroświatowej Unii Piłkarskiej" oraz grafiką załączą do niniejszego aktu.

Art. 3.
Listę inicjatyw i podmiotów uczestniczących w Programie prowadzi Prezydent Mikroświatowej Unii Piłkarskiej.

Art. 4.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK
Obrazek


(-) Siergiusz Asketil
Prezydent MUP, dn. 11 sierpnia 2014