Strona 1 z 1

Zgłoszenie Bialeńskiej Federacji Piłkarskiej

: 6 mar 2014, o 19:18
autor: Leo Sapieha
Nazwa Państwa: Republika Bialeńska
Liczba Drużyn w lidze (w razie braku własnej ligi liczba drużyn mających siedzibę w kraju):6
Trener Kadry: Jan Sapieha
Delegat Główny: Leo Sapieha
Delegat Pomocniczy: brak
Uwagi: Chęć udziału w kolejnym V-Mundialu
Statut:
Statut Bialeńskiej Federacji Piłkarskiej

Statut Bialeńskiej Federacji Piłkarskiej

Art. 1.

Bialeńska Federacja Piłkarska zrzesza menadżerów klubów piłkarskich systemu xperteleven.com działających w Republice Bialeńskiej.

Art. 2.

Kluby piłkarskie, o których mowa w art. 1. są członkami Bialeńskiej Federacji Piłkarskiej.

Art. 3.

Drużyny piłkarskie są integralną częścią klubów piłkarskich.

Art. 4.

Kluby piłkarskie biorą udział w rozgrywkach organizowanych przez Bialeńską Federację Piłkarską.

Art. 5.

Bialeńska Federacja Piłkarska współorganizuje rozgrywki Primera Confederacion.

Art. 6.

W skład Zarządu Bialeńskiej Federacji Piłkarskiej wchodzą menadżerowie klubów piłkarskich.

Art. 7.

Zarząd Bialeńskiej Federacji Piłkarskiej wydaje zarządzenia, ustala wewnętrzne regulaminy rozgrywek oraz posiada prawo zmiany statutu zwykłą większością głosów.

Art. 8.

Statut wchodzi z datą ogłoszenia.


Informacje o lidze - Liga Bialenska
Drużyny w niej grające - 6
Nowa Auterra
Legia Ad Dorst
GuteLidzb
LKS Tomaszew
Galacticos
Tajfun Wolnograd


http://www.xperteleven.com/leagueInfo.aspx?Lid=334443&dh=2

Re: Zgłoszenie Bialeńskiej Federacji Piłkarskiej

: 6 mar 2014, o 19:27
autor: Siergiusz Asketil
Jeden wniosek wystarczy. Wszelkie zmiany proszę zgłaszać w poprzednim.
Zamykam.

(-) Siergiusz Asketil
Prezydent MUP