Strona 1 z 1

Pięciopolski Związek Piłki Nożnej

: 20 cze 2012, o 09:41
autor: Ferenc_Z
Prezes: Ferenc Zagórski
Delegat: Ferenc Zagórski
Trener reprezentacji: Ozzy Washburn

Statut PZPN:

Art. 1 [Postanowienia ogólne]
1. Pięciopolski Związek Piłki Nożnej, w skrócie PZPN, jest niezależną federacją piłkarską funkcjonującą na terenie Regionu Pięciopolski w Trizondalu.
2. PZPN działa na podstawie niniejszego statutu oraz innych praw uchwalonych przez jego władze.
3. Siedzibą PZPN jest stolica Pięciopolski - Pięciogród.

Art. 2 [Zadania Związku]
Zadaniami PZPN są:
1. Propagowanie piłki nożnej wśród mieszkańców Pięciopolski.
2. Organizacja rozgrywek piłkarskich oraz ich narracji mikronacyjnej.
3. Odpowiadanie za przygotowanie reprezentacji narodowej Pięciopolski.
4. Współpraca z innymi organizacjami piłkarskimi i sportowymi w v-świecie, a w szczególności w Trizondalu.
5. Wykonywanie innych działań związanych z propagowaniem piłki nożnej oraz sportu.

Art. 3 [Prezes Związku]
1. Organem wykonawczym PZPN jest Prezes.
2. Prezes jest powoływany i odwoływany przez Radę Związku zwykłą większością głosów spośród członków PZPN na trzymiesięczną kadencję.
3. Prezes:
a) odpowiada za działanie PZPN;
b) koordynuje prace członków PZPN;
c) dąży do zwiększenia liczby drużyn pięciopolskich w różnorodnych ligach;
d) przygotowuje wybory trenera reprezentacji narodowej;
e) nadzoruje głosowania w Radzie Związku.
4. W przypadku gdy Rada Związku zaniecha wyboru nowego Prezesa, kadencja urzędującego już Prezesa zostaje automatycznie przedłużona o następne 3 miesiące.

Art. 4 [Rada Związku]
1. Rada Związku jest organem przewodnim Pięciopolskiego Związku Piłki Nożnej, który działa w sposób demokratyczny.
2. Rada Związku składa się ze wszystkich członków PZPN.
3. Rada Związku przyjmuje uchwały i postanowienia większością zwykła głosów.
4. Rada Związku nadzoruje działalność Prezesa.

Art. 5 [Członkowie Związku]
1. Członkiem PZPN może zostać każdy mieszkaniec Pięciopolski, któremu na sercu leży dobro i rozwój piłki nożnej oraz sportu w Pięciopolsce.
2. Aby zostać członkiem PZPN należy taką wolę zgłosić na forum PZPN w odpowiednim, wyznaczonym przez Prezesa temacie.
3. Prezes może usunąć każdego nieaktywnego członka PZPN, jeśli ten nie wypowiedział się przynajmniej od miesiąca na forum i nie zadeklarował własnej nieobecności. W innych wypadkach członek PZPN może zostać usunięty, jeżeli za taką decyzją przegłosuje większość Rady Związku.
4. Członkiem PZPN za zgodą Razy Związku lub Prezesa może zostać osoba niespełniająca wymogów ust. 1 niniejszego artykułu.

Art. 6 [Reprezentacja Pięciopolski]
1. Jednym z celów PZPN jest wystawienie i prowadzenie reprezentacji Pięciopolski w zawodach międzynarodowych.
2. Reprezentacją Pięciopolski w piłce nożnej kieruje Trener, wybrany przez Radę Związku na czas nieokreślony.
3. Trener może być odwołany:
a) W drodze własnej dymisji;
b) W drodze odwołania przez głosowanie Rady Związku
4. Trener może nie być członkiem PZPN.

Art. 7 [Konto bankowe]
1. PZPN posiada własne konto bankowe, na którym znajdują się fundusze przeznaczone wyłącznie na potrzeby działalności statutowej PZPN.
2. Kontem PZPN zarządza Prezes.

Art. 8 [Przepisy końcowe]
1. Zmienić statut można w głosowaniu Rady Związku większością zwykłą.
2. Statut wchodzi w życie z chwilą podpisania go przez członków założycieli.
3. Po podpisaniu statutu, członkowie założyciele są zobowiązani do wybrania Prezesa PZPN w ciągu 14 dni od chwili wejścia statutu w życie.

Re: Pięciopolski Związek Piłki Nożnej

: 21 cze 2012, o 11:41
autor: Civril001
Dobrze,że macie już własną reprezentację.Gratuluję również wstąpienia w szeregi MUP.

Re: Pięciopolski Związek Piłki Nożnej

: 21 cze 2012, o 12:29
autor: Ferenc_Z
Dziękujemy :) Wczoraj odbył się pierwszy mecz reprezentacji, oczywiście przeciwko Trizondalowi :D Poświęcono mu bardzo, bardzo dużo uwagi mediów i mieszkańców, a skończyło się wynikiem 3:1 dla Trizondalu. Szczerze mówiąc, lepiej, niż VRP się spodziewała :)

Re: Pięciopolski Związek Piłki Nożnej

: 21 cze 2012, o 20:49
autor: Civril001
A z nami będzie drugi .Nie damy wam tak łatwo wygrać ;p

Re: Pięciopolski Związek Piłki Nożnej

: 23 mar 2016, o 09:02
autor: Lord Darth Kanzler
Witam,

proszę o informację od kiedy Pan Ozzy Washburn pełni funkcję delegata głównego?

Z góry dziękuję!