Strona 1 z 1

Rozporządzenie Prezydenta MUP 4/2014 (Logo)

: 10 lip 2014, o 11:52
autor: Siergiusz Asketil
Rozporządzenie Prezydenta MUP 4/2014
z dnia 10 lipca 2014 roku

w sprawie wyboru nowego loga MUP

Art. 1.
1. W związku z zarządzonym konkursem oraz wydaniem przez Radę Delegatów opinii w sprawie wybrania nowego symbolu Mikroświatowej Unii Piłkarskiej, dokonuje się jego zmiany.
2. Nowym symbolem Mikroświatowej Unii Piłkarskiej określa się grafikę dołączoną do aktu prawnego jako załącznik.

Art. 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Siergiusz Asketil
Prezydent MUP

MUP.png