Strona 1 z 2

Drużyny Miesiąca

: 15 lut 2015, o 14:37
autor: Siergiusz Asketil
Szanowni Delegaci,

Jako Wiceprezydent MUP zgłaszam projekt uchwały dot. "Drużyn Miesiąca". Debata potrwa tydzień.

Projekt pisze:Art. 1.
Tworzy się tytuł Drużyny Miesiąca, mający na celu wyróżnienie aktywnej działalności menadżerów, ich zasług, a także pozytywnego wpływu na propagowanie piłki nożnej w świecie wirtualnym.

Art. 2.
1. Zgłoszenia do tytułu Drużyny Miesiąca następują poprzez wskazanie danej drużyny przez delegata głównej federacji piłkarskiej do której należy.
2. Każda federacja piłkarska może zgłosić wyłącznie jedną drużynę - pretendenta do otrzymania tytułu.

Art. 3.
1. Wybór Drużyny Miesiąca odbywa się poprzez głosowanie w Radzie Delegatów.
2. Federacje nie mogą głosować na drużyny zgłoszone przez siebie.

Art. 4.
Zwycięska drużyna otrzymuje wyróżnienie na oficjalnych stronach Mikroświatowej Unii Piłkarskiej.

Art. 5.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do sprawiedliwego głosowania w Radzie Delegatów, każdemu delegatowi głównemu przysługuje odwołanie do Rady Rewizyjnej w przeciągu trzech dni od ogłoszenia wyników.

Art. 6.
Uchwała wchodzi w życie 1 marca 2015 roku.


Uzasadnienie: Powstanie tytułu Drużyny Miesiąca ma na celu wyróżnienie najlepszych menadżerów z lig narodowych X11, co może pozytywnie wpłynąć na ich ewentualną aktywność. Jako wyróżnienie (art. 4 projektu) rozumie się informację na forum MUP oraz artykuł w oficjalnej gazetce MUP.

(—) Siergiusz Asketil,
Wiceprezydent MUP

Re: Drużyny Miesiąca

: 15 lut 2015, o 17:37
autor: Ludwik Tomovic
Czemu by nie, każdy pomysł mogący przynieść urozmaicenie i zwiększenie aktywności znajdzie moje poparcie :)

Re: Drużyny Miesiąca

: 15 lut 2015, o 22:37
autor: Jacek do Nascimento
Dobry projekt, który może przynieść trochę korzyści. Tylko trzeba Radę Rewizyjną powołać, żeby się było gdzie odwoływać :)

Re: Drużyny Miesiąca

: 16 lut 2015, o 21:42
autor: Ozzy Washburn
Popieram!

Re: Drużyny Miesiąca

: 17 lut 2015, o 15:46
autor: zbbrow
Napędzi to (oby) aktywność na forum i w pewnym stopniu wypromuje MUP. Jestem ZA!

Re: Drużyny Miesiąca

: 18 lut 2015, o 17:06
autor: Siergiusz Asketil
Skracam debatę i rozpoczynam 5-dniowe głosowanie.

(—) Siergiusz Asketil,
Wiceprezydent MUP

Re: Drużyny Miesiąca

: 18 lut 2015, o 17:36
autor: Nicolaas Pieter
Samban Zachodni: ZA

Re: Drużyny Miesiąca

: 18 lut 2015, o 17:59
autor: Jacek do Nascimento
EZPN: ZA

Re: Drużyny Miesiąca

: 18 lut 2015, o 20:46
autor: igor_zd
BZPN: Za

Re: Drużyny Miesiąca

: 19 lut 2015, o 15:32
autor: Kwaku Dua
FPB: Przeciw