Statut Mikroświatowej Unii Piłkarskiej [do 31.08.2009 r.]

Archiwalne debaty i głosowania
Awatar użytkownika
Malik-al-Mulk
Gwiazda Stadionu
Posty: 371
Rejestracja: 15 lis 2008, o 20:25
Lokalizacja: Zjednoczone Emiraty Chattycji i Shanii

Statut Mikroświatowej Unii Piłkarskiej [do 31.08.2009 r.]

Postautor: Malik-al-Mulk » 3 cze 2009, o 12:11

Statut Mikroświatowej Unii Piłkarskiej

W trosce o rozwój mikroświatowego sportu, a w szczególności piłki nożnej, stanowimy niniejszy statut organizacji między-v-narodowej, zwanej Mikroświatową Unią Piłkarską.

Art. 1

Mikroświatowa Unia Piłkarska, zwana dalej organizacją, jest apolityczna. Zrzesza ona państwa oraz federacje piłkarskie państw v-świata.


Art. 2

członkiem organizacji może zostać każde państwo oraz federacja piłkarska spełniająca warunki określone osobnym rozporządzeniem.


Art. 3

Członek organizacji zobowiązany jest zaakceptować niniejszy statut i inne prawa organizacji.

Art. 4

Najwyższą władzą Mikroświatowej Unii Piłkarskiej jest Zarząd MUP sprawujący władzę wykonawczą, złożony z prezesa, vice-prezesa oraz sekretarza.

Art. 5

1) władzą prawodawczą Mikroświatowej Unii Piłkarskiej jest Rada Delegatów, złożona z przedstawicieli poszczególnych członków organizacji.

2) Na każdego członka organizacji przypada jeden Delegat Główny oraz maksymalnie trzech pomocniczych.

3) Na jednego członka organizacji przypada jeden głos w Radzie Delegatów.

4) Członek organizacji może zrezygnować z wyznaczania Delegata Pomocniczego.

Art. 6

Na forum MUP mogą przebywać obserwatorzy. Za obserwatora uważa się każdego obywatela mikroświata chcącego uczestniczyć w życiu organizacji. Zasady nadawania statusu obserwatora określa odrębne rozporządzenie.

Art. 7

Rada Delegatów podejmuje decyzje poprzez głosowanie. Głosowania przeprowadzane są jawnie. Wiążący głos oddają delegaci główni członków organizacji. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy niniejszego statutu mówią inaczej.

Art. 8

1) W celu sprawnego zarządzania działaniami organizacji, Rada Delegatów powołuje prezesa. Kadencja prezesa trwa trzy miesiące.

2) Jeżeli żadna z delegacji nie zgłosi sprzeciwu w przeciągu 7 dni od zakończenia kadencji ustępującego prezesa, jest ona automatycznie przedłużana o kolejne trzy miesiące. Sprzeciw jest wyrażony poprzez zgłoszenie własnego kandydata lub poprzez post z uzasadnieniem sprzeciwu wobec kontynuacji prezesury ustępującego prezesa.

3) Kandydatury na prezesa, spośród ogółu reprezentantów, zgłaszają reprezentanci główni.

Art. 9

Wybory na Prezesa ogłasza ustępujący prezes lub w przypadku jego nieaktywności, dowolny delegat glówny. Wybory odbywają się niezwłocznie, z uwzględnieniem tygodniowego terminu na zgłaszanie kandydatów i trzydniowego terminu głosowania.

Art. 10

Prezes jest jednocześnie członkiem Rady Delegatów.

Art. 11

Prezes powołuje vice-prezesa oraz sekretarza którzy łącznie stanowią Zarząd MUP odpowiadający za:
- dbanie o prawidłową organizację v-mundialu i innych rozgrywek,
- dbanie o promocję v-mundialu oraz promocja organizacji,
- przestrzeganie praw oraz statutu,
- podejmowanie ostatecznej decyzji w sprawach przyjęcia członka, zawieszenia lub wykluczenia z organizacji,
- akceptowanie oraz wydalanie nowych delegatów,
- podejmowanie ostatecznej decyzji w sprawie wniosków delegatów,
- pilnowanie porządku na forum MUP,
- zarządzanie majątkiem organizacji.


Art. 12

Prezes odpowiada za:
- reprezentowanie organizacji na zewnątrz,
- prowadzenie i dbanie o prządek obrad Rady Delegatów,
- prowadzenie i dbanie o prządek obrad Zarządu MUP,
- składanie delegatom informacji o stanie MUP i podejmowanych na bieżąco decyzjach.


Art. 13

W celu zarządzania organizacją, prezes w porozumieniu z zarządem organizacji wydaje zarządzenia. Zarządzenia prezesa, na wniosek każdego przedstawiciela głównego mogą zostać poddane głosowaniu Rady Delegatów, która poprzez głosowanie ma prawo je anulować lub modyfikować. Aby uzyskać ważność, zarządzenia muszą być opublikowane przez prezesa w odpowiednim dziale na forum organizacji.


Art. 14

Rada Delegatów odpowiada za:
- wybór organizatora rozgrywek,
- uchwalanie statutu MUP,
- wybór Prezesa,
- władza jurysdykcyjna,
- Zatwierdzanie i nadawanie statusu obserwatora,
- przyjmowanie i wydalanie nowych członków organizacji,
- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków delegatów,
- oraz za wszelkie nieuregulowane statutem sprawy.

Art. 15

Rada Delegatów może zawiesić w prawach członka lub odwołać delegata gdy liczba jego nieobecności podczas głosowań przekroczy 50% oraz jednocześnie nieobecność delegata na forum przekroczy miesiąc. Rada Delegatów podejmuje decyzje zwykłą większością głosów po czym wnosi do Zarządu MUP o poinformowanie władz państwa z którego pochodził odwołany delegat by na jego miejsce wyznaczono nowego.

Art. 16

W przypadku udowodnionego niesportowego lub nieuczciwego zachowania się, lub też w przypadku łamania praw organizacji, Rada Delegatów zdobywając 3/4 głosów ma prawo:

- wydalić z organizacji członka lub jego reprezentanta.
- zawiesić w prawach członka organizacji lub jego reprezentanta

Art. 17

Niniejszy statut wchodzi w życie w momencie uchwalenia.
Delegat Główny Chattyckiej Federacji Piłkarskiej
Trener Zjednoczonych Emiratów Chattyckich
Trener Medii Ghafur

Wróć do „Archiwum Obrad”Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość