Zgłoszenie Sclavińskiego Związku Piłki Nożnej

Odpowiedz


To pytanie jest elementem zabezpieczającym przed automatycznym zamieszczaniem postów.
Emotikony
:'( :-D :( :O ;) oO :D :< :| :)

BBCode włączony
[Img] włączony
[Flash] włączony
[URL] włączony
Emotikony włączone

Przegląd tematu
   

Rozwiń widok Przegląd tematu: Zgłoszenie Sclavińskiego Związku Piłki Nożnej

Re: Zgłoszenie Sclavińskiego Związku Piłki Nożnej

Post autor: Michaelus » 2 kwie 2017, o 11:39

Przyjmuję zgłoszenie i za chwilę zarządzę debatę.

Zgłoszenie Sclavińskiego Związku Piłki Nożnej

Post autor: Mustafa Owski » 2 kwie 2017, o 09:50

Szanowni Państwo!

Zgłaszam wniosek o przyjecie/przywrócenie SZPN do MUP.

Nazwa Federacji: Sclaviński Związek Piłki Nożnej
Działająca na terenie: Konsulat Sclavinii (Księstwo Sarmacji)
Liczba drużyn: 2 - Beton Eldorat (SLP), Kwiatanga Eldorat (Liga Królewska)
Trener Kadry: Mustafa Owski
Delegat Główny: Mustafa Owski

Zgłoszenie delegata głównego:
Imię i Nazwisko: Mustafa Owski
Kraj pochodzenia: Konsulat Sclavinii
Status: Delegat Główny

STATUT SCLAVIŃSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
Art. 1. [Postanowienia ogólne]

Sclaviński Związek Piłki Nożnej, zwany dalej Związkiem lub SZPN, to samorządna i niezależna federacja piłkarska funkcjonująca na terenie Konsulatu Sclavinii, prowincji Księstwa Sarmacji.
Siedzibą władz Związku jest Stołeczne Miasto Eldorat .
Związek zrzesza menedżerów klubów mających swoją siedzibę na terenie Konsulatu Sclavinii. W jego skład mogą również wejść menedżerowie innych regionów Księstwa Sarmacji, a także menedżerowie innych mikronacji, jeśli ich członkostwo zostanie zaakceptowane przez władze Związku.
Drużyny skupione w Związku mają prawo brać udział w dowolnej wirtualnej lidze piłkarskiej.
Barwami Związku są kolory: błękitny oraz biały.
Art. 2. [Cele]

Celami Związku są:
Popularyzacja idei gry zespołowej — piłki nożnej i wspieranie ducha zdrowej, sportowej rywalizacji;
Prowadzenie reprezentacji narodowej Konsulatu Sclavinii;
Organizowanie rozgrywek piłkarskich na terenie dla siebie właściwym oraz zapewnianie im odpowiedniej narracji i oprawy medialnej;
Art. 3. [Władze Związku]

Na czele Związku stoi Prezes.
Prezes jest wybierany przez wszystkich członków SZPN. Członkowie SZPN decydują o jego odwołaniu w drodze głosowania.W przypadku gdy związek posiada mniej niż 3 członków, ewentualny spór przy wyborze prezesa rozstrzyga Konsul.
Jeśli członkowie SZPN nie stwierdzą inaczej, Prezes Związku pełni jednocześnie funkcję delegata głównego w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej.
Prezes może wybrać Wiceprezesa, który zastąpi go podczas nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.
Do zadań Prezesa należy:
a. rozstrzyganie we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Związku;
b. koordynowanie pracy osób zrzeszonych z Związku, zwanych dalej członkami Związku;
c. wyznaczanie delegatów pomocniczych reprezentujących Związek w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej;
d. współpraca z selekcjonerem reprezentacji narodowej, jeżeli sam nie pełni tej funkcji;
e. reprezentuje Związek przed władzami krajowymi i innymi.
Selekcjoner reprezentacji narodowej jest wybierany przez członków Związku. Członkowie Związku decydują o jego odwołaniu.
W przypadku gdy związek posiada mniej niż 3 członków, ewentualny spór przy wyborze selekcjonera rozstrzyga Konsul.
Art. 4. [Przepisy końcowe]

Zmiana niniejszego statutu wymaga zgody wiekszości członków SZPN w głosowaniu jawnym.
Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


(-)Mustafa Owski
24.03.2017

Na górę