Browsed by
Tag: Mundial

MUP ogłasza wybory gospodarza kolejnego mundialu

MUP ogłasza wybory gospodarza kolejnego mundialu

Prezydent MUP w specjalnym komunikacie skierowanym do delegatów federacji piłkarskich zrzeszonych w organizacji przedstawił harmonogram i warunki procedury konkursowej, w drodze której wyłoniony zostanie organizator kolejnego mundialu.

Zgodnie z komunikatem, oferty konkursowe można składać na forum MUP przez trzy kolejne tygodnie. Ostateczny termin upływa 6 grudnia. Wyboru gospodarza turnieju dokona Rada Delegatów MUP, w skład której wchodzą przedstawiciele siedemnastu federacji piłkarskich polskich państw wirtualnych.

Oferty konkursowe powinny zostać zredagowane w oparciu o szczegółowe wytyczne przedstawione w wydanym przed dwoma dniami Rozporządzeniu Prezydenta MUP. W świetle art. 2 wspomnianego dokumentu, poprawnie skonstruowany wniosek powinien zawierać następujące informacje:

  • pismo przewodnie, zawierające zwięzły opis kandydatury;
  • proponowany model (format) organizacji rozgrywek;
  • wstępny terminarz i harmonogram v-mundialu, ze szczególnym uwzględnieniem opisu ceremonii otwarcia i zamknięcia turnieju, wskazania lokalizacji poszczególnych gier i imprez towarzyszących;
  • adres internetowy witryny v-mundialu;
  • logo v-mundialu.

Gospodarzem poprzedniego mundialu była Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu. W zgodnej opinii komentatorów turniej w RSiT przyczynił się do popularyzacji rozgrywek piłkarskich w polskim mikroświecie. Kolejna impreza odbędzie się prawdopodobnie na przełomie stycznia i lutego. Gdzie? Tego dowiemy się za miesiąc. Wszystko jednak wskazuje na to, że wspólną kandydaturę przedstawią federacje z Al Rajn i Zjednoczonych Emiratów Chattycji i Shanii, o czym donosi redaktor Karim at-Taziz we wtorkowym wydaniu „Dar Al-Hayat”.