Rada Delegatów MUP głosuje nad zmianami!

Rada Delegatów MUP głosuje nad zmianami!

Po krótkiej i w zasadzie jednomyślnej debacie na temat zmiany systemu transferowego w lidze v-mundialu w dniu wczorajszym Prezes MUP zarządził głosowanie nad zmianami w funkcjonowaniu reprezentacji w systemie v-mundialu.

Pojawiły się głosy, że obecnie obowiązujące rozwiązanie transferowe nie spełnia pokładanych w nim niegdyś nadziei. Wobec tego zaproponowane zostały dwa rozwiązania. Oba mają wspólny punkt jakim jest dopuszczenie w każdym jednym momencie pozyskiwania nowych zawodników – juniorów, którzy pojawiają się co jakić czas w każdej drużynie.

To co różni oba rozwiązania to kwestia transferów z zewnątrz. Rozwiązanie pierwsze zakłada przeprowadzanie transferów jedynie w tzw. oknie transferowym, czyli w przerwie między sezonami – miałyby one być nielimitowane i nie wymagałyby zgłaszania jak dotychczas. Drugie rozwiązanie zakłada wprowadzenie całkowitego zakazu przeprowadzania transferów z rynku zewnętrznego.

Delegaci są zgodni, że zmiana jest potrzbna, różnią się jedynie co do jej zakresu. Jak dotąd na 16 delegatów w głosowaniu wzięło udział 5. Przeważa opcja całkowitego zakazu transferów. Czy tak się głosowanie zakończy? Potrwa ono do niedzielnego wieczora, kiedy to Prezes MUP je zakończy i ogłosi wyniki. Nowe regulacje wejdą w życie następnego dnia.

Jak to jest teraz? Obecnie transfery można przeprowadzać w ograniczonej liczbie 3 w dowolnym momencie sezonu. Zakup nowego gracza musi być odnotowany w specjalnym wątku na forum MUP, inaczej drużyna może zostać ukarana. System ten ma “furtkę” – ostatnia interpretacja przepisów obowiązujących umożliwiła przeprowadzanie nielimitowanych i niezgłaszanych transferów w przerwie między sezonami. Stąd też dyskusja nad zmianami w ogóle.

Comments are closed.