Konkurs na logo MUP!

Konkurs na logo MUP!

W dniu dzisiejszym Prezes MUP Lord Darth Kanzler wydał zarządzenie ogłaszające start konkursu na logo MUP. Treść zarządzenia:

Niniejszym na podstawie obowiązujących przepisów Mikroświatowej Unii Piłkarskiej zarządza się co następuje:

§ 1. Prezes MUP podaje wszem i wobec do wiadomości, iż ogłasza się konkurs na logo MUP.
§ 2. Do konkursu, o którym mowa wyżej mają prawo przystąpić wszyscy mieszkańcy wirtualnego świata – zarówno z krajów w MUP zrzeszonych, jak i pozostających poza organizacją.
§ 3. Konkurs potrwa od dnia 07.10.2008 roku do dnia 06.11.2008 roku i podzielony zostanie na 3 etapy:

a) etap I: do dnia 26 października na email Prezesa MUP (von.thorn [at] gmail.com) przesłać należy swoje propozycje (im więcej tym lepiej);
b) etap II: do dnia 31 października komisja złożona z Prezesa i Wiceprezesa MUP zdecyduje o wyborze trzech projektów, które znajdą się w etapie III;
c) etap III: do dnia 6 listopada potrwa głosowanie delegatów krajowych przy MUP nad wyborem jednego z trzech projektów. Wybrany projekt stanie się oficjalnym logo organizacji.

§ 4. Przesłane projekty muszą spełniać następujące warunki:

a) być zapisane w formacie jpg, gif lub png,
b) być skalowalne (najlepiej by były wektorowe),
c) muszą doskonale odzwierciedlać ducha MUP.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie w chwili ogłoszenia.

MUP zachęca wszystkich zainteresowanych mieszkańców wirtualnego świata do wzięcia udziału w konkursie.

Comments are closed.