MUP wybrała swoje władze.

MUP wybrała swoje władze.

O północy zakończyły się głosowania Rady Delegatów w sprawie wyboru Prezydenta MUP oraz wyboru Rady Rewizyjnej MUP. Oto ich wyniki.

Uchwała Rady Delegatów 1/8/2009

Rada Delegatów Mikroświatowej Unii Piłkarskiej w głosowaniu jawnym zdecydowała o wyborze delegata Lorda Dartha Kanzlera na stanowisko Prezydenta MUP.

W głosowaniu wzięło udział 11 delegatów, 9 z nich zagłosowało na ZA wyborem, 2 było przeciw, żaden się nie wstrzymał.

Tym samym Lord Darth Kanzler, jedyny kandydat na to stanowisko, został pierwszym w historii Prezydentem MUP. Niegdyś pełnił już funkcję Prezesa MUP, jednakże ciężka odmiana realiozy zmusiła go do ustąpienia z funkcji. W drugim głosowaniu wybierano Radę Rewizyjną.

Uchwała Rady Delegatów 2/8/2009

Rada Delegatów Mikroświatowej Unii Piłkarskiej w głosowaniu jawnym zdecydowała o wyborze delegatów:

* Orzislava Toddsona
* Michała O’Rhady
* Piotra Wołeckiego

na członków Rady Rewizyjnej MUP.

W głosowaniu wzięło udział 10 delegatów, 6 z nich zagłosowało na ZA wyborem, 4 było przeciw, żaden się nie wstrzymał.

Rada Delegatów nie była taka jednomyślna jak w przypadku głosowania nad wyborem Prezydenta i o mały włos do wyboru Rady Rewizyjnej by nie doszło (wybór następuje większością zwykłą). Jak się dowiedzieliśmy w kuluarach sali posiedzeń Rady Delegatów niechęć poszczególnych delegatów wzbudzały pojedyncze nazwiska, a głosowanie dotyczyło całej trójki łącznie. Rada Rewizyjna wybierana jest na trzy miesięczną kadencję, a do jej zadań należy rozstrzyganie odwołań od rozporządzeń Prezydenta oraz rozstrzyganie sporów pomiędzy reprezentantami i członkami Organizacji.

W obu głosowaniach na NIE głosowali delegaci z Cesarstwa Arctiq oraz Sułtanatu Al Rajn.

Kadencja obu organów władzy MUP potrwa trzy miesiące – na ten okres przypadnie zmiana zasad funkcjonowania MUP (do 1 września aktualizacja delegacji, następnie nowe zasady przystępowania do MUP) oraz organizacja nowego v-mundialu.

  • Armin

    LOL:D

Comments are closed.