Prezes al-Mulk podał się do dymisji! Wybory w MUP!

Prezes al-Mulk podał się do dymisji! Wybory w MUP!

W dniu dzisiejszym Prezes MUP Malik-al-Mulk podał się do dymisji z zajmowanej funkcji. Stało się to parę dni po wygranych przez jego partię wyborów do parlamentu Federacji Al Rajn i powierzeniu mu misji sformowania nowego rządu.

Decyzja o dymisji została podjęta ze względu na pojawienie sie nowych obowiązków w postaci przejęcia funkcji Premiera Federacji Al Rajn i teraz będzie mi ciężko sprawować dwie tak wazne funkcje na raz.

Zgodnie z “planem” kadencja Prezesa kończyła się 20 sierpnia tego roku, także dzisiejsza dymisja poza przyspieszeniem wyborów o kilka dni niczego nie zmieniła. Delegat Główny Mandragoratu Wandystanu Lord Darth Kanzler podjął się zorganizowania i przeprowadzenia wyborów.

W związku z tym, powołując się na przepis art. 8 ust. 5 w powiązaniu z art. 6 ust. 2 i 3 oraz art. 7 Statutu MUP (wchodzącego w życie 1 września tego roku), rozpoczynam procedurę

WYBORU PREZYDENTA MIKROŚWIATOWEJ UNII PIŁKARSKIEJ wraz z WYBOREM CZŁONKÓW RADY REWIZYJNEJ.

Licząc od dnia dzisiejszego włącznie do dnia 14 sierpnia godz. 20.00 można zgłaszać, w niniejszym wątku – i tylko i wyłącznie w nim – kandydatury na Prezydenta MUP oraz na członków Rady Rewizyjnej.

W swoim ogłoszeniu wystosowanym do Rady Delegatów MUP Lord Darth Kanzler podziękował także Prezesowi Malikowi za pełnioną funkcję i za pełnienie jej w trudnym dla organizacji czasie:

W tym miejscu chciałbym gorąco podziękować Prezesowi Malikowi za trud włożony w kierowanie tak wielką i trudną organizacją, jaką jest MUP. Chciałbym podziękować mu tym bardziej, że to właśnie dzięki niemu i za jego kadencji MUP przeszła bardzo ważną zmianę zasad swojego funkcjonowania – będę go właśnie za to pamiętał. Prezes Mulik zapisał się złotymi zgłoskami w annałach mikroświatowej piłki – pamiętajmy więc o nim! Gratuluję także i życzę powodzenia na nowej ścieżce kariery – już jako Premierowi Rządu Federacji Al Rajn! As-Salāmu `Alaykum Wasza Ekscelencjo!

Warto zauważyć, że nowe wybory odbywać się już będą na bazie wchodzącego w życie 1 września nowego statutu MUP, który funkcję Prezesa zastępuje Prezydentem MUP oraz wprowadzającym nową instytucję, jaką ma być Rada Rewizyjna. Do zadań tego trzyosobowego gremium należeć będzie:

a) rozstrzyganie odwołań od rozporządzeń Prezydenta;
b) rozstrzyganie sporów pomiędzy reprezentantami i członkami Organizacji.

Procedury wyborcze rozpoczęły się już dziś i potrwają dziesięć dni. Nowego Prezydenta MUP poznamy więc już 17 sierpnia.

  • It’s hard to find your articles in google. I found it on 11
    spot, you should build quality backlinks , it will help you to increase traffic.
    I know how to help you, just type in google – k2 seo tricks

Comments are closed.